• Hur vi jobbar

Våra tjänster

Vi hjälper er med allt kring begravningen. Varje begravning är unik och det är många val som skall göras. Vi vägleder Dig och tillsammans skapar vi en fin och minnesvärd begravning. Läs mer nedan om våra tjänster och kontakta oss redan nu för konstnadsfri konsultation.

Borgerlig begravning


Begravningar som inte följer svenska kyrkans ordning brukar kallas Borgerlig begravning.

Begravningen äger ofta rum i ett kapell.
Man kan utforma akten fritt med musik varvat med tal och diktläsning. Officianten och de anhöriga bestämmer upplägget på begravningen.

Ibland kanske de efterlevande inte vet att den avlidne hade gått ur kyrkan och många frågor uppstår. Då är det skönt att tala med en person med många års erfarenhet om borgerliga begravningar.

Bosse Eriksson har varit officiant och förrättat begravningar sedan 1995. 1998 genomgick Bosse SBF:s kurs "Borgerlig begravning". 

Kyrklig begravning


De flesta i Sverige begravs enligt Svenska kyrkans ordning.
Prästen följer kyrkohandbokens ordning för Begravningsgudstjänst.
Vanligtvis väljer man två-tre psalmer, detta görs i samråd med prästen. Inledande och avslutande musik väljs oftast i samråd med organisten.

Om man vill ha inspelad musik bör man alltid tala med prästen som vet om det är tillåtet eller inte i kyrkolokalen.

Gravstenar


Om man valt en gravplats så är valet av gravsten viktigt.
Graven kommer besökas många gånger och varje gång man kommer dit ska man känna sig nöjd med valet av gravsten.
Vår stenleverantör, Lidköpings stehuggeri, gör stenen efter Dina specifika önskemål.
Boka tid för att prata om gravstenen här på begravningsbyrån.
Vi har en fin stenutställning på konoret i Sigtuna som ni är välkomna in att titta på, efter tidsbokning.

Bouppteckning


En redovisning av dödsboet skall alltid skickas in till Skatteverket,
det kallas Bouppteckning. I bouppteckningen tas den avlidnes och
efterlevande make/makas tillgångar och skulder upp.
Om tillgångar i boet saknas ansvarar kommunen att en Dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) görs.

Vi hjälper till med bouppteckningen, arvskiftet eller om man vill upprätta ett testamente.

Önskemål

Att underlätta för sina efterlevande genom att fylla i sina önskemål.
Det är inte så ofta vi tänker på döden, vi undviker det helst.
Men om vi är realistiska och vill underlätta för vår familj är det bra att fylla i hur man vill ha det efter sin bortgång.

En del fyller i väldigt noggrant medan andra bara fyller i om
vart de vill vara och vilken musik de vill ha. Det viktiga är att man skrivit något. Man kan fylla i sina önskemål i samband med att man beställer tid för testamente. 

Vi hjälper Dig genom allt

Kostnad

Hos Evigheten begravningsbyrå får du alltid ett kostnadsförslag. Innan vi skiljs åt får du givetvis en dokumentation med kostnadsförslag som vi går igenom tillsammans. Vi erbjuder två grundläggade paket för begravningar. Där till kan man välja extra tjänster. Vi hjälper även till med endast separata tjänster som officiantskap, bouppteckningar, minnescermonier, gravsten med mera. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning i dag vi hjälper vi er.

MedarbetareBo Eriksson
Ägare och med 20 års erfarenhet i begravningsbranschen. Kontakta oss i dag för rådgivning och hjälp.

Följ oss

Kontakta oss

EVIGHETEN Begravningsbyrå AB


EVIGHETEN Begravningsbyrå AB
Orgnr: 556929-8663
Telefon: 0200-180 181